Finanční plánování

Investování a investiční produkty tvoří základ finančního plánu, pokud jde o přípravu na odchod do důchodu.

Naprostá většina občanů se bude v důchodovém věku potýkat s propadem příjmu, k jehož alespoň částečnému vyrovnání bude potřebovat odkládat výraznou část svého současného výdělku. Ideálně se zhodnocením přesahujícím růst cen – tzv. inflaci.

Průměrování nákladů při pravidelném investování

Podívejte se, jak funguje průměrování při pravidelném investování.

Výše uvedený graf představuje ilustrativní vývoj fiktivního portfolia, jehož cílem není indikovat výnosy konkrétního investičního nástroje, ale pouze ilustrovat mechanismus fungování tzv. průměrování nákladů.

Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, hodnota investice může v čase kolísat a návratnost původně investovaných prostředků tak není zaručena.

 

Jakou roli mohou sehrát ve finančním plánu námi nabízené produkty?

OK Smart ETF nabízí investiční portfolio tvořené dominantně akciemi, s potenciálem vyššího výnosu, ale také dluhopisy a alternativami, s cílem tlumit tržní výkyvy – tzv. volatilitu. Představuje tak vyvážené dlouhodobé řešení pro velkou část drobných investorů a pravidelné odkládání majetku s příznivým poměrem potenciálního výnosu a rizika.

Pokud však máte kratší investiční horizont, nebo upřednostňujete konzervativnější způsob investování, stojí za pozornost také OK Smart Bond. Ten nabízí čistě dluhopisové portfolio s širokou diverzifikací napříč regiony i typy dluhopisů a nechybí ani dluhopisy alternativní. Svým výnosem by měl mírně překonat inflaci.

Zajímavou alternativou je také OK Smart Investor, produkt kombinující konzervativní nástroj OK Smart Bond, coby „parkoviště“ jednorázové investice klienta, a OK Smart ETF, coby cílový smíšený fond, do kterého se daná investice postupně realokuje. Může jít o elegantní vstupenku na kapitálové trhy pro méně zkušené investory.

 

Pro detailní informace ohledně nabídky OK Smart ETF či OK Smart Bond kontaktujte finanční konzultanty Broker Consulting, a. s.