Novinky

Startuje nový fond OK Smart Equity

Nový akciový podfond Broker Consulting SICAV zahájil svou činnost! Nabídka fondů MONECO investiční společnosti se nově rozrostla o dalšího člena. Ryze akciový fond, který je

Více

Finanční trhy – Prosinec

Závěr roku se na trzích na rozdíl od předchozího měsíce nesl v pozitivním duchu, když u investorů obecně poklesla averze k riziku. Hlavní příčiny lze hledat

Více

Finanční trhy – Listopad

Nálada investorů na trzích se v posledních měsících mění poměrně rychle. Ruku v ruce s tím dochází k poměrně častým korekcím následovaných opětovným růstem. Po

Více

Finanční trhy – Říjen

Říjen se na globálních finančních trzích nesl v opačném duchu než předchozí měsíc. Většina investorů byla totiž optimisticky naladěna a vesměs na všech trzích jsme

Více

MONECO Family Office

Nová služba MONECO Family Office pomůže bonitním klientům s organizací investic a správou majetku. Ve snaze vyjít vstříc potřebám nejnáročnější klientely spouštějí společnosti Broker Consulting

Více