Informace o fondu
Broker Consulting FKI SICAV

Broker Consulting FKI SICAV, a.s. je součástí skupiny Broker Consulting. Jde o investiční fond s proměnným základním kapitálem, který umožňuje kvalifikovaným investorům prostřednictvím investičních akcií participovat na alternativních příležitostech skrze jednotlivé podfondy.

V současné době společnost nabízí první podfond:

Základní údaje

Obhospodařovatel

MONECO investiční společnost, a.s., sídlem Praha 5, Radlická 751/113E, Stodůlky, PSČ 158 00, IČO: 090 52 984, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25207.

Administrátor

INVESTIKA, investiční společnost, a.s., sídlem Praha 2, U Zvonařky 291/3, PSČ 120 00, IČO: 041 58 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20668.

Depozitář

Česká spořitelna, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

Auditor

Kreston A&CE Group, s.r.o., sídlem Brno, Moravské náměstí 1007/14, Veveří, PSČ 602 00, IČO: 44119097, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037/KSBR

Broker Consulting jako distributor produktů

Finanční skupina Broker Consulting představuje předního českého hráče v oblasti finančních služeb, s důrazem na profesionální finanční poradenství.

Od roku 2015 skupina poskytuje služby také v oblasti realitního zprostředkování a od roku 2018 je součástí skupiny divize investičních služeb, s hlavním prvkem v podobě Broker Consulting SICAV, a.s.

Zajímá vás více informací o společnosti Broker Consulting? Klikněte na logo níže.