OK_Smart_Opportunity_logo_invers

OK Smart Opportunity je nabídkou pro zkušené investory v oblasti alternativních aktiv.

Spojuje ve svém portfoliu jak investice do úvěrového financování lukrativních projektů, tak investice do koše prověřených fondů kvalifikovaných investorů, pro jejichž samostatné zainvestování by jinak bylo třeba řádově většího kapitálu.

Výsledkem je zajímavý doplněk do portfolia větších investorů, hledajících vyšší výnosový potenciál při adekvátním riziku.

Cílové složení portfolia

Portfolio OK Smart Opportunity je založeno na dvou stěžejních pilířích.

Tím prvním je oblast spotřebitelského financování, která je založena na investicích do společnosti poskytující úvěry zajištěné nemovitostí. Další plánovanou součástí je tzv. mezaninové (přechodné) financování lukrativních developerských projektů zejména v Plzni a okolí. Špičkou pyramidy je pak financování možných výkupů nemovitostí, jejichž ceny budou z pohledu investorů příznivě ovlivněny negativním ekonomickým vývojem.

Druhý pilíř je tvořen košem pečlivě vybraných fondů kvalifikovaných investorů. Ty poskytnou investorovi širokou expozici na spektrum alternativ, od realitního developmentu, přes alternativní hmotná aktiva typu investičního vína, půdy,
či průmyslových nemovitostí, až po účast v nadějných menších firmách, private-equity či zelené investice.

Klíčové výhody OK Smart Opportunity v kostce

Rizika:
Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nelze zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů, a mohou se v čase měnit, tzn. růst i klesat. Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, hodnota investice může v čase kolísat a návratnost původně investovaných prostředků tak není zaručena. Zaručena není pro budoucí období ani výkonnost dosažená investičním fondem, resp. podfondem v předchozích obdobích..