Vedení společnosti

Představenstvo a management

Společnost uplatňuje dualistický způsob řízení, pročež v jejím čele stojí exekutivní vedení prolínající se s představenstvem.

Jiří Šindelář

generální ředitel, předseda představenstva

Petr Hrubý

člen představenstva

Martin Hanzlík

ředitel alternativních projektů, člen představenstva

Ondřej Pěška

investiční ředitel

Markéta Němcová

provozní ředitelka

Igor Bielik

investiční stratég a poradce vedení

Dozorčí rada

Dozorčí rada společnosti je tvořena zástupci mateřské finanční skupiny a předními odborníky z oblasti finančních trhů.

Jiří Brabec

předseda dozorčí rady

Stanislav Šula

člen dozorčí rady

Petr Budinský

člen dozorčí rady