OK_Smart_ETF_logo_invers

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro většinu typů investorů na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, postaveným na klíčových prvcích naší investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Složení portfolia

globální akciové trhy

lokální + globální dluhopisové trhy

globální alternativní aktiva (komodity, nemovitosti, atd.)

Klíčové výhody OK Smart ETF v kostce

  • To nejlepší ze světa indexové i aktivní správy
  • Pasivní strategie skrze ETF kopírující indexy jednotlivých trhů
  • Úspora na poplatcích díky nižší nákladovosti oproti aktivně řízeným
    fondům
  • Rozložení aktiv prověřené světovými správci, jako jsou největší investiční nadace obsluhující miliardové majetky
  • Strategie životního cyklu pro investice s cílovým datem
  • Různé varianty pro různé cíle – od konzervativních až po velmi dynamické
  • Vysoká flexibilita nastavení rizika a výnosu

Speciální varianty OK Smart ETF

OK Smart ETF Exclusive představuje nový přístup ve zhodnocování majetku bonitních klientů.

Jde o řešení vyvinuté exkluzivně pro zákazníky společností Broker Consulting a MONECO na půdorysu nejnovějších investičních trendů. OK Smart ETF Exclusive je variantou stejnojmenného podfondu investičního fondu Broker Consulting SICAV, který nabízí bonitním klientům vysokou kvalitu investice, při výrazné úspoře účtovaných poplatků.

Minimální výše investice pro program OK Smart ETF Exclusive je 1 milion Kč.

OK Smart Exclusive+ představuje špičkové řešení pro ty nejnáročnější z bonitních klientů, zejména v oblasti nákladovosti.

Pro tuto skupinu investorů nabízí sazby poplatků, kterým se běžně nabízené retailové fondy ani nepřibližují.

Jde o jeden ze základních faktorů dlouhodobé výkonnosti investice, která je ve variantě Exclusive+ dostupná pro investory s kapitálem minimálně 10 milionů Kč.

V nabídce pro vás máme další zajímavé investiční příležitosti:

Rizika:
Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nelze zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů, a mohou se v čase měnit, tzn. růst i klesat. Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, hodnota investice může v čase kolísat a návratnost původně investovaných prostředků tak není zaručena. Zaručena není pro budoucí období ani výkonnost dosažená investičním fondem, resp. podfondem v předchozích obdobích.