Wealth management

Správa rozsáhlého finančního majetku je komplexním úkolem, který vyžaduje rozsáhlou expertizu a zkušenost v oblasti investování.

V rámci skupiny Broker Consulting jí disponuje především naše sesterská společnost MONECO, spol. s. r. o., která poskytuje již od roku 1993 investiční služby pro bonitní klientelu, a to pouze na honorářovém principu.

Jde o zcela nezávislou formu poradenství, kdy MONECO neinkasuje žádné provize či poplatky spojené s prodejem jednotlivých nástrojů, ale jen přímou úhradu od klienta.

Odborníci MONECO, spol. s. r. o., coby investičního zprostředkovatele při tvorbě klientských portfolií využívají jak nabídky MONECO investiční společnosti, a. s., tak široké spektrum investičních nástrojů z celého globálního trhu. Disponují rovněž rozsáhlými zkušenostmi při tvorbě rodinných portfolií (tzv. family office), spojených s převodem majetku či podnikání z generace na generaci.

Pro bonitní zákazníky, kteří chtějí dlouhodobou pravidelnou péči o finanční majetek, nabízí MONECO unikátní službu DAP – Dimenzionální aktivní poradenství. Unikátní je v tom, že se jedná o v tuzemsku zatím netradiční model placeného finančního poradenství bez jakéhokoli konfliktu zájmů, který je velmi osvědčený ve vyspělých, především anglosaských zemích.

Jak funguje správa majetku v praxi?

Pro detailní informace ohledně wealth managementu kontaktujte společnost MONECO, spol. s.r.o.

MONECO, spol. s r. o.

zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Šindelářem Ph.D., MBA

Gorkého 1
602 00 Brno

IČO: 48532827
Zapsána v OR u KS Brno, sp. zn. C 10926

Tel.: 541 219 737-8
E-Mail: moneco@moneco.cz

www.moneco.cz