O společnosti

MONECO investiční společnost, a. s. je součástí finanční skupiny Broker Consulting.

Jde o investiční společnost s povolením České národní banky k obhospodařování speciálních fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů.

V rámci námi nabízených nástrojů se výrazně orientujeme na inovativní přístupy k investování, jako jsou indexové investování, nákladová efektivnost, atd., které běžně pozorujeme na západních trzích, ale v České republice jsou zatím spíše ojedinělé.

Základní údaje

Adresa sídla

MONECO investiční společnost, a.s., Bucharova 1423/6, 158 00, Praha 5; IČ: 09052984,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25207

Auditor

HZ Plzeň spol. s.r.o., Nepomucká 10, 326 00, Plzeň

Orgán dohledu

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1