OK_Smart_Equity_inv

OK Smart Equity je unikátní investiční příležitostí pro dynamičtěji zaměřené investory.

Jde o podfond Broker Consulting SICAV, který je zaměřen na globální akciové trhy, přičemž současně dává možnost podílet se na růstu vybraných zajímavých sektorů či témat.

Z hlediska řízení a správy nový fond OK Smart Equity jednoznačně navazuje na dosavadní úspěšnou filozofii a je postavený na jejich klíčových prvcích, kterými jsou kombinace indexové správy a aktivního přístupu k investování a nákladová efektivnost. Vzhledem k orientaci pouze na akciový trh je v rámci single-asset zaměření uplatňována snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč jednotlivými regiony, sektory a tématy. OK Smart Equity je tedy dynamickým, ale zároveň široce diverzifikovaným fondem.

Složení portfolia

Globální akciové indexy klíčových světových ekonomik
35 % USA
20 % Evropa bez UK
 9  % Rozvíjející se trhy
 4 % UK
 4 % Čína
 4 % Asie a Pacifik bez Japonska
 4 % Japonsko
Tématické akciové indexy inovativních / zajímavých sektorů ekonomiky

 3 % Umělá inteligence
 3 % Cloud
 3 % Inovace ve zdravotnictví
 3 % Polovodiče
 3 % Obrana
 3 % Energie
 2 % Hotovost

Klíčové výhody OK Smart Equity v kostce

 • Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční
  filozofie indexová (pasivní) správa s využitím ETF kopírujících
  významné indexy doplněná o smysluplné aktivní zásahy.
 • Dynamická investice vhodná pro tvorbu majetku na dlouhodobém
  horizontu
 • Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál
  maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání
  (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.
 • Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech
  stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).
 • Globální akciový základ doplněný komponentou zaměřenou na zajímavá témata či sektory světové ekonomiky – umělá inteligence, inovace ve zdravotnictví, obrana, polovodiče apod.

Speciální varianty OK Smart EQUITY

OK Smart Equity Exclusive představuje nový přístup ve zhodnocování
majetku bonitních klientů.

Jde o řešení vyvinuté exkluzivně pro zákazníky společností Broker Consulting
a MONECO na půdorysu nejnovějších investičních trendů. OK Smart Equity
Exclusive je variantou stejnojmenného podfondu investičního fondu Broker
Consulting SICAV, který bonitním klientům vysokou kvalitu investice, při
výrazné úspoře účtovaných poplatků.


Minimální výše investice pro program OK Smart Equity Exclusive je
1 milion Kč.

OK Smart Exclusive+ představuje špičkové řešení pro ty nejnáročnější z
bonitních klientů, zejména v oblasti nákladovosti.

Pro tuto skupinu investorů nabízí sazby poplatků, kterým se běžně nabízené
retailové fondy ani nepřibližují.

Jde o jeden ze základních faktorů dlouhodobé výkonnosti investice, která je
ve variantě Exclusive+ dostupná pro investory s kapitálem minimálnì 10
milionù Kč.

V nabídce pro vás máme další zajímavé investiční příležitosti:

Rizika:
Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nelze zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů, a mohou se v čase měnit, tzn. růst i klesat. Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, hodnota investice může v čase kolísat a návratnost původně investovaných prostředků tak není zaručena. Zaručena není pro budoucí období ani výkonnost dosažená investičním fondem, resp. podfondem v předchozích obdobích.