papirna_logo_bile

Podfond Papírna, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s., je podfondem uvedeného fondu kvalifikovaných investorů, jehož investiční akcie nejsou určeny k nabídce veřejnosti, nýbrž uzavřenému okruhu kvalifikovaných investorů. Výzva k úpisu žádné třídy investičních akcií podfondu dle ust. § 163 odst. 1 zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) aktuálně není zveřejněna.

Podfond Papírna má podíl na akciových společnostech (SPV), které rozvíjí a realizují developerský projekt Nová Papírna na území města Plzně, coby jeden z největších developerských projektů v České republice.

Více o developerském projektu Nová Papírna lze nalézt zde.

Informace pro investory fondu jsou k dispozici v uzavřené sekci. Pro přístup klikněte na tlačítko níže.