Informace o fondu
Broker Consulting SICAV

Broker Consulting SICAV, a.s. je součástí finanční skupiny Broker Consulting. Jde o investiční fond s proměnným základním kapitálem, který umožňuje prostřednictvím investičních akcií participovat na investičních příležitostech prostřednictvím svých podfondů:

Kombinací fondů vzniká investiční program OK Smart Investor, který rozkládá riziko jednorázové investice díky postupnému přesunu prostředků z dluhopisového OK Smart Bond do dynamického OK Smart Equity.

Základní údaje

Registrátor

Conseq Investment Management, a.s., sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČO: 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.

Obhospodařovatel

MONECO investiční společnost, a.s., sídlem Radlická 751/113E Praha 5, PSČ 158 00, IČO: 090 52 984, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25207.
Administrátor

INVESTIKA, investiční společnost, a.s., sídlem Praha 2, U Zvonařky 291/3, PSČ 120 00, IČO: 041 58 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20668.

Depozitář
Česká spořitelna, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Auditor

Kreston Audit FIN, s.r.o., sídlem Horova 1767/26, Hradec Králové, PSČ 500 02, IČO: 42196949, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1347.

Broker Consulting jako distributor produktů

Finanční skupina Broker Consulting představuje předního českého hráče v oblasti finančních služeb, s důrazem na profesionální finanční poradenství.

Od roku 2015 skupina poskytuje služby také v oblasti realitního zprostředkování a od roku 2018 je součástí skupiny divize investičních služeb, s hlavním prvkem v podobě Broker Consulting SICAV, a.s.

Zajímá vás více informací o společnosti Broker Consulting? Klikněte na logo níže.

foto_igor_bielik

Ing. Igor Bielik

investiční stratég a poradce vedení

Dlouholetá expertiza

Hlavním architektem fondu je přední český investiční expert Igor Bielik, který je všeobecně považován za doyena tuzemského kapitálového trhu. Igor je zakladatelem a ředitelem společnosti MONECO, spol. s. r. o., která zahájila svoji činnost již roce 1993. Od roku 2020 také zasedal v představenstvu MONECO investiční společnosti, a. s. s odpovědností za oblast obhospodařování fondů a řízení jejich portfolia. Od začátku roku 2023 působí jako investiční stratég a poradce vedení.

Sesterská společnost MONECO, spol. s. r. o. provádí již od svého založení sofistikovaný finanční výzkum a produktové analýzy. Společnost MONECO, spol. s. r. o. se jako jedna z prvních v České republice zaměřila na profesionální nezávislé placené investiční poradenství pro afluentní klientelu. V rámci poradenství vychází společnost MONECO, spol. s. r. o. již od svého vzniku ze švýcarských standardů a zaměřuje se na nejefektivnější investiční nástroje. Těmi jsou v posledních letech čím dál více tzv. ETF.

Profesionální analytické zázemí reprezentuje již od roku 1997 časopis FOND SHOP, který se jako jediný v České republice na oborné úrovni věnuje investičním tématům, detailním analýzám podílových fondů a ETF, komentování dění na finančních trzích, stejně jako otvírání zásadních investičních témat. Čtenáři časopisu jsou přední čeští analytici i portfolio manažeři, stejně jako soukromí investoři. Společnost MONECO, spol. s. r. o. také realizuje celoevropský vzdělávací program pro finanční profesionály MONECO Financial Training. Jeho pravidelnými účastníky jsou analytici, portfolio manažeři a další finanční profesionálové z celého světa.