Informace o fondu
Broker Consulting SICAV

Broker Consulting SICAV, a.s. je součástí finanční skupiny Broker Consulting. Jde o investiční fond s proměnným základním kapitálem, který umožňuje prostřednictvím investičních akcií participovat na investičních příležitostech prostřednictvím svých podfondů:

Oba fondy kombinuje investiční program OK Smart Investor, který rozkládá riziko jednorázové investice díky postupnému přesunu prostředků z dluhopisového OK Smart Bond do dynamického OK Smart ETF.

Základní údaje

Registrátor

Conseq Investment Management, a.s., sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČO: 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.

Obhospodařovatel

MONECO investiční společnost, a.s., sídlem Radlická 751/113E Praha 5, PSČ 158 00, IČO: 090 52 984, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25207.
Administrátor

INVESTIKA, investiční společnost, a.s., sídlem Praha 2, U Zvonařky 291/3, PSČ 120 00, IČO: 041 58 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20668.

Depozitář
Česká spořitelna, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 49619187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.

Broker Consulting jako distributor produktů

Finanční skupina Broker Consulting představuje předního českého hráče v oblasti finančních služeb, s důrazem na profesionální finanční poradenství.

Od roku 2015 skupina poskytuje služby také v oblasti realitního zprostředkování a od roku 2018 je součástí skupiny divize investičních služeb, s hlavním prvkem v podobě Broker Consulting SICAV, a.s.

Zajímá vás více informací o společnosti Broker Consulting? Klikněte na logo níže.

foto_igor_bielik

Ing. Igor Bielik

člen představenstva MONECO investiční společnosti, a.s.
(jednatel MONECO, spol. s. r. o.)

Dlouholetá expertiza

Hlavním architektem fondu je přední český investiční expert Igor Bielik, který je všeobecně považován za doyena tuzemského kapitálového trhu. Igor je zakladatelem a ředitelem společnosti MONECO, spol. s. r. o., která zahájila svoji činnost již roce 1993. Od roku 2020 zasedá také v představenstvu MONECO investiční společnosti, a. s. s odpovědností za oblast obhospodařování fondů a řízení jejich portfolia.

Sesterská společnost MONECO, spol. s. r. o. provádí již od svého založení sofistikovaný finanční výzkum a produktové analýzy. Společnost MONECO, spol. s. r. o. se jako jedna z prvních v České republice zaměřila na profesionální nezávislé placené investiční poradenství pro afluentní klientelu. V rámci poradenství vychází společnost MONECO, spol. s. r. o. již od svého vzniku ze švýcarských standardů a zaměřuje se na nejefektivnější investiční nástroje. Těmi jsou v posledních letech čím dál více tzv. ETF.

Profesionální analytické zázemí reprezentuje již od roku 1997 časopis FOND SHOP, který se jako jediný v České republice na oborné úrovni věnuje investičním tématům, detailním analýzám podílových fondů a ETF, komentování dění na finančních trzích, stejně jako otvírání zásadních investičních témat. Čtenáři časopisu jsou přední čeští analytici i portfolio manažeři, stejně jako soukromí investoři. Společnost MONECO, spol. s. r. o. také realizuje celoevropský vzdělávací program pro finanční profesionály MONECO Financial Training. Jeho pravidelnými účastníky jsou analytici, portfolio manažeři a další finanční profesionálové z celého světa.