Nákladová efektivnost

Díky využití moderních indexových investičních nástrojů nabízíme v rámci podfondů MONECO investiční společnosti celkovou nákladovost na podstatně zajímavější úrovni, než jakou nabízejí „tradiční“ fondy.

Důležité také je, že ačkoliv pracujeme zejména s nízkonákladovými ETF, nemusíme je využít vždy a za všech okolností. Zároveň dbáme na efektivní řízení portfolia a minimalizaci transakčních poplatků.

Z hlediska celkové nákladovosti produktů (Total Expense Ratio – TER) se tak dostáváme k velmi zajímavým hodnotám. Přitom například i jen půl procenta ročně, které ušetříte na nákladech, mohou na delší periodě představovat značný rozdíl.

Graf zachycuje reálnou výkonnost indexu S&P 500 v USD očištěnou o příslušnou celkovou nákladovost TER, tedy o 2 % p.a., 2,5 % p.a. resp. 3 % p.a.

 

TER 2 %

TER 2.5 %
TER 3 %
Poznámka:
Uvedené simulované výsledky výkonů nereprezentují výsledky skutečného obchodování s aktivy klientů, ale byly dosaženy pomocí aplikace, která pracuje s modelem založeném na zpětné rekonstrukci. Výkonnost a další parametry dosažené investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako indikátor nebo záruka budoucí výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů.