To nejlepší z indexového investování a flexibilní přístup

Investiční výzkum dlouhodobě ukazuje, že naprostá většina správců tradičních aktivně řízených fondů, zaměřujících se například na výběr konkrétních společností, není schopna překonat ani vlastní benchmark, natož trh. Naše investiční filozofie tento fakt pokládá za rozhodující.

Produkty MONECO investiční společnosti na úrovni portfolia používají primárně indexové nástroje (ETF), které vedou k nižším poplatkům a dlouhodobě vyšší výkonnosti.

Indexové investiční nástroje jsou ovšem okořeněny o tzv. aktivní taktickou alokaci či oportunistické řízení měnového rizika tam, kde je to vhodné.

Správce může dle své odborné expertizy měnit dílčí zastoupení jednotlivých ETF, zajišťovat měnové riziko nebo částečně měnit váhu regionů a tříd aktiv v rámci stanovených investičních limitů.

U těchto rozhodnutí můžeme přinést investorům reálnou přidanou hodnotu, na rozdíl od neefektivní snahy „trefit“ správnou akcii či emitenta. To nám umožňuje nabídnout řešení s lepší investiční výkonností a za nižší cenu.

„Nehledejte jehlu v kupce sena. Kupte si raději celou kupku."

Jack Bogle (1929-2019), zakladatel indexového investování

Výhodou je také to, že Broker Consulting SICAV není při výběru investičních produktů omezen na konkrétní správce a můžeme tak pracovat vždy s těmi nejoptimálnějšími nástroji. Investice do ETF navíc není podmínkou a je uplatňována pouze tehdy, pokud ji považujeme za vhodnou. V jednotlivých případech ovšem mohou být použity i jiné investiční nástroje, čím produkty Broker Consulting SICAV získávají další náskok nad konkurencí.