OK_Smart_Bond_logo_invers

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro konzervativněji zaměřené investory.

Jde o podfond Broker Consulting SICAV, který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích naší investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci se ale snažíme o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným fondem.

Složení portfolia

Klíčové výhody OK Smart Bond v kostce

  • Konzervativní investice vhodná pro ochranu majetku před inflací na krátkodobém horizontu
  • Široce diverzifikované dluhopisové portfolio: optimálně kombinuje české dluhopisy a dluhopisy z dalších regionů
  • Portfolio tvoří jak státní, tak korporátní dluhopisy. Nedílnou součástí portfolio jsou ovšem i exotičtější a alternativní (například konvertibilní) dluhopisy, které výrazně zlepšují rizikově-výnosový profil.
  • Globální rozložení investice mezi hlavní světové trhy – USA, Evropa a rozvíjející se ekonomiky
  • Tam, kde je to efektivní, investujeme prostřednictvím ETF kopírujících významné indexy
  • Úspora na poplatcích díky nižší nákladovosti oproti tradičním aktivně řízeným fondům
  • Úplné měnové zajištění

Speciální varianty OK Smart ETF

OK Smart Bond Exclusive představuje nový přístup ve zhodnocování majetku bonitních klientů.

Jde o řešení vyvinuté exkluzivně pro zákazníky společností Broker Consulting a MONECO na půdorysu nejnovějších investičních trendů. OK Smart Bond Exclusive je variantou stejnojmenného podfondu investičního fondu Broker Consulting SICAV, který bonitním klientům vysokou kvalitu investice, při výrazné úspoře účtovaných poplatků.

Minimální výše investice pro program OK Smart Bond Exclusive je 1 milion Kč.

OK Smart Exclusive+ představuje špičkové řešení pro ty nejnáročnější z bonitních klientů, zejména v oblasti nákladovosti.

Pro tuto skupinu investorů nabízí sazby poplatků, kterým se běžně nabízené retailové fondy ani nepřibližují.

Jde o jeden ze základních faktorů dlouhodobé výkonnosti investice, která je ve variantě Exclusive+ dostupná pro investory s kapitálem minimálně 10 milionů Kč.

V nabídce pro vás máme další zajímavé investiční příležitosti:

Rizika:
Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nelze zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů, a mohou se v čase měnit, tzn. růst i klesat. Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, hodnota investice může v čase kolísat a návratnost původně investovaných prostředků tak není zaručena. Zaručena není pro budoucí období ani výkonnost dosažená investičním fondem, resp. podfondem v předchozích obdobích.