Modelové strategie

Jedním z nejčastějších cílů investorů je ochrana hodnoty nashromážděného majetku před znehodnocením v důsledku růstu cenové hladiny.

Zhodnocení přesahující míru inflace běžné bankovní produkty nabízejí jen zřídka a je tedy třeba využít vhodné investiční nástroje. Takové, které však limitují riziko kolísání hodnoty investice a jsou tedy dostatečně konzervativní.

MONECO investiční společnost, a. s., a Broker Consulting, a. s. v tomto směru nabízí možnost sjednání kompozitních strategií v kombinaci fondů OK Smart ETF a OK Smart Bond, které umožňují potlačit investiční riziko dle požadavků a potřeb investora. Z fondu s převahou akciové složky tak umíme udělat i výrazně konzervativní produkt, s převahou stabilnější dluhopisové složky. 

Podívejte se, jaké kompozitní strategie tvořené podfondy OK Smart ETF a OK Smart Bond si můžete sjednat pro ochranu majetku před inflací.

Dvě různé strategie

Podívejte se, jaké kompozitní strategie podfondu OK Smart ETF si můžete sjednat pro ochranu majetku před inflací.

Strategie životního cyklu s realokací
(složení portfolia se v čase mění)
StrategiePočáteční portfolioKonečné portfolio
Růstová100 % OK SMART ETF20 % OK SMART ETF
80 % OK SMART BOND
Vyvážená70 % OK SMART ETF,
30 % OK SMART BOND
10 % OK SMART ETF,
90 % OK SMART BOND
Konzervativní40 % OK SMART ETF,
60 % OK SMART BOND
100 % OK SMART BOND
Investiční strategie bez realokace
(složení portfolia se v čase nemění)
Strategie 
Dynamická100 % OK SMART ETF
Růstová70 % OK SMART ETF, 30 % OK SMART BOND
Vyvážená40 % OK SMART ETF, 60 % OK SMART BOND

„Pro detailní informace ohledně nabídky OK Smart ETF či OK Smart Bond kontaktujte finanční konzultanty Broker Consulting, a. s.