Finanční trhy – Září

26. 10. 2021

Září dostálo své pověsti měsíce, který historicky nevyznívá zrovna příznivě pro globální finanční trhy. Ty si tento měsíc prošly korekcemi, když na investory dolehla negativní nálada. Příčiny lze hledat v obavách z rostoucího tempa inflace a případných reakcí jednotlivých centrálních bank. Dřívější rétorika ohledně dočasnosti zvýšené inflace doznala v posledních týdnech jistých trhlin, když společně s rostoucími cenovými ukazateli na straně producentů i spotřebitelů rostly i ceny hlavních energií a komodit. Naplno se také projevily nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou většiny komodit, surovin, ale i např. elektronických komponent (čipů), což způsobuje problémy v globalizovaných dodavatelsko-odběratelských řetězcích, a samozřejmě i v průmyslu a při výrobě. Ostatně asi nemusíme nikomu připomínat, že například mladoboleslavská Škodovka musí kvůli nedostatku čipů přerušit provoz a pozastavit výrobu.

Zajímavý a notně sledovaný příběh se odehrál i na energetickém poli, když cena zemního plynu na globálních burzách během pár měsíců vzrostla o stovky procent a v jednu chvíli překonala i rekordní úroveň 160 eur za megawatthodinu. Tyto cenové anomálie by měly být časově omezené a lze předpokládat, že se situace v následujícím období bude normalizovat.

Vývoj ceny a odhad vývoje cen komodit

Americká centrální banka Fed na svém zasedání naznačila zpřísňování měnové politiky prostřednictvím snižování tempa odkupu aktiv. Současně se posunulo i očekávání bankéřů ohledně nejbližšího zvyšování úrokových sazeb, a to blíže do budoucnosti. Zde je důležité připomenout, že americký Fed již začal docela masívně stahovat likviditu z finančního systému, když byl nastartován program neutralizace přebytečné likvidity pomocí tzv. reverzních REPO operací, v rámci kterých Fed prodává tzv. přes noc (overnight) dluhopisy (Treasuries) finančnímu sektoru za hotovost a kupuje je následující den za mírně vyšší ceny.

Obecně lze říci, že je patrná jistá změna paradigmatu, kdy centrální bankéři už tak rychle „netisknou“ peníze, ale spíše se postupně snaží snižovat objem peněz, který se budou dostávat do ekonomiky a na trhy.

Celkově vedly výše uvedené vlivy k nejistotě a opatrnosti na straně investorů, což vyústilo v poklesy na akciových i dluhopisových trzích. Relativně dobře se vedlo snad jen akciím společností obchodovaných na středoevropských burzách. Oproti vyspělým trhům byl za lepší výkonností místních trhů především vyšší podíl hodnotových, konkrétně bankovních titulů, které těží z na rostoucích inflačních tlaků a zvyšování úrokových sazeb, díky čemuž se jim zvyšují jejich úrokové výnosy. Akcie na rozvíjejících se trzích následovaly globální sentiment a také oslabily. Ze svého předchozího maxima v únoru letošního roku tak sestoupily o více než 15 %. Velkou pozornost nadále poutají čínské akcie, a především finanční problémy gigantické developerské firmy Evergrande, nad kterou reálně visí možnost bankrotu.

I dluhopisové trhy si prošly korekcí, i když ne tak výraznou jako ty akciové. Výnosy do splatnosti na dluhopisech v průběhu tohoto měsíce globálně rostly. Na české výnosové křivce se projevilo poměrně překvapivé rozhodnutí ČNB.  Ta na svém zářijovém zasedání zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 p.b. na 1,5 %.

Složitou situaci na dluhopisech dokresluje i zpráva agentury Bloomberg, která informovala, že průměrný reálný inflačně očištěný výnos do doby splatnosti na indexu vysoce úročených spekulativních korporátních dluhopisů, denominovaných v euru, se poprvé v historii dostal do záporu. Výnos do doby splatnosti u těchto nejrizikovějších korporátních dluhopisů se po očištění o aktuální míru inflace v eurozóně, která byla v srpnu na hodnotě 3,0 %, pohyboval kolem – 0,7 %. Dolar proti euru v září posílil až pod hranici 1,16 USD/EUR. Důvodem bylo rostoucí očekávání, že FED bude nucen vlivem přetrvávající vysoké americké inflace nakonec k nějakému zpřísnění měnové politiky přistoupit, a že ECB nebude muset podnikat obdobné kroky tak rychle. Česká koruna navzdory překvapivě rychlému růstu sazeb ČNB posílila jen ke 25,30 CZK/EUR, resp. 21, 30 CZK/USD a pod tyto hranice se jí navzdory několika pokusům o prolomení dostat nepodařilo.

Více informací o vývoji trhů a našich fondů naleznete v právě zveřejněných zářijových factsheetech fondů OK Smart ETF a OK Smart Bond.