Překročení hranice 2 mld. Kč pod správou!!!

6. 9. 2021

MONECO investiční společnost zaznamenala další významný milník ve své historii, když spravovaný majetek přesáhl 2 000 000 000 Kč.

K překonání hranice došlo v průběhu srpna a na úspěchu se podílely všechny tři naše investiční fondy OK Smart ETF, OK Smart Bond a OK Smart Opportunity. Za růstem majetku pod správou stojí především zájem klientů, kteří nám svěřují své prostředky, ale i zhodnocení, které se nám daří v těchto fondech dosahovat.

Děkujeme za důvěru.

http://www.monecois.cz