Startuje nový fond OK Smart Equity

26. 5. 2022

Nový akciový podfond Broker Consulting SICAV zahájil svou činnost!

Nabídka fondů MONECO investiční společnosti se nově rozrostla o dalšího člena. Ryze akciový fond, který je zaměřený na globální akciové trhy doplněné o investice do nejzajímavějších sektorů a témat současnosti, tak vhodně doplnil stávající produktovou řadu, která tak nyní pokrývá celé spektrum investičních řešení od konzervativnějších přes vyvážené až po dynamické.

Klíčové výhody fondu jsou shrnuty v následujících bodech:
• Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční filozofie indexová (pasivní) správa s využitím ETF kopírujících významné indexy doplněná o smysluplné aktivní zásahy.
• Dynamická investice vhodná pro tvorbu majetku na dlouhodobém horizontu
• Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.
• Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).
• Globální akciový základ doplněný komponentou zaměřenou na zajímavá témata či sektory světové ekonomiky – čistá energie, průmysl, zemědělství, nebo materiály atd.

Pohled na detailní složení pak poskytuje níže přiložený graf:

Novému fondu přejeme hladký start a do budoucna co nejlepší výsledky.